จอภาพ LED P4 indoor

จอภาพ LED P4 indoo

ระยะการชมภาพที่เหมาะสม

 3-40 เมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 39,439