จอภาพ LED P0.8 indoor

จอภาพ LED P0.8 indoor

 ระยะการชมภาพที่เหมาะสม

 0.8-30 เมตร

 

 

Visitors: 39,437