จอภาพ LED P1.2 indoor

ระยะการชมภาพที่เหมาะสม

 1-35 เมตร

 

 

 

Visitors: 39,437